Stora Halangen   Dalslandsbanen, bygget av Wessel & Sandell i 1879

Tegningen viser åpningen av Dalslandsbanen i 1879, og er tegnet av en ung Carl Larsson for ukebladet Ny Illustrerad Tidning (1865-1900). I midten vises utsikten fra Dals Rostock. Til høyre for denne vises skiferutstillingen til Halängen skifferbrott. Denne ble plassert på Dalskog stasjon der åpningstoget med kong Oscar 2 og hans følge gjorde en liten stopp. Wessel benyttet sjansen til å markedsføre skiferindustren som var en av de største arbeidsplassene i Dalskog. Under ser vi en utstilling fra jernverket i Bäckefors. Det store bildet viser kongen som åpner Dalslandsbanan på Ed jernbanestasjon. Nederst ser vi paviljongen som ble bygget for anledningen. Steinstøtten nederst til venstre må være minnesteinen til Jonas Wessels kollega, Erik Sandell, som døde av sykdom før banen var ferdig.

På den først kopien vi fant var øvre del av bilde retursjert bort.Tegningn er fra Trollhättan, og viser sannsynligvis kongens ankomt med båt.

 
 
Bildet er fra Fredrikshald (Halden).